0903.855.178

Showing all 6 results

UPS 3 phase

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Rack / Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (Rack / Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20000VA/18000Watts Online (Rack / Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20000VA/18000Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking