Kết hợp sản phẩm giải pháp Data Center

Kết hợp sản phẩm giải pháp Data Center

Tư vấn và cung cấp các giải pháp cho các hệ thống điện nhẹ phục vụ cho nhu cầu sử dụng của tòa nhà bào gồm các hệ thống an ninh kiểm soát ra vào, giám sát hình ảnh, hệ thống báo cháy và âm thanh công cộng cảnh báo và phát âm thanh di tản bằng giọng nói.
Các hệ thống kiểm soát phục vụ an ninh từ ngoài nhà như hệ thống quản lý bãi đậu xe, barrier an ninh được tích hợp và quản lý hợp nhất với hệ thống thẻ từ kiểm soát thang máy, kiểm soát ra vào căn hộ … nâng cao chất lượng dịch vụ an ninh an toàn cho người dùng mà vẫn đi kèm với sự tiện lợi trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày.
Các hệ thống an ninh an toàn được tích hợp quản lý điều khiển để phục vụ cho các kịch bản ứng phó kịp thời và tự động đối với các tình uống khẩn cấp đảm bảo tối đa hiệu suất và ứng dụng của từng hệ thống thay vì hoạt động đơn lẻ và phụ thuộc vào yếu tố con người. Đồng thời giám sát và điều khiển hệ thống thông gió và chiếu sáng công cộng góp phần tối ưu hoạt động của hệ thống và tiết kiệm năng lượng.

Camera – Tapo C212 Camera Wi-Fi An Ninh Cho Gia Đình Quay/ Quét

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

Dự án