0903.855.178

Showing all 12 results

Giải pháp cáp mạng

Giá: Liên hệ

Hệ thống bảo vệ đầu cuối và hệ thống UTP vượt quá thông số kỹ thuật Loại 5e với giá trị tập trung của nhà thầu

Giá: Liên hệ

Lan cable – category 5e – U/UTP – 4 pairs – L. 305 m (032750)

Giá: Liên hệ

LAN Cable – Cat. 6 – U/UTP – 4 Pairs (24AWG) , PVC, Blue (032755)

Giá: Liên hệ

LAN Cable – Cat. 6 – U/UTP – 4 Pairs (23AWG) , PVC, Blue (032754)

Giá: Liên hệ

LAN Cable – Cat. 6 – SF/UTP – 4 Pairs, PVC, Blue (032757)

Giá: Liên hệ

Lan cable – category 6A – SF/UTP – 4 pairs – L. 500 m – LSZH sleeve (032778)

Giá: Liên hệ

Product Code: 900287

Brand : Legrand

Giá: Liên hệ

Product Code: 632750

Brand: Legrand

Giá: Liên hệ

Product Code: 632751

Brand: Legrand

Giá: Liên hệ

Product Code: 632752

Brand: Legrand

Giá: Liên hệ

Product Code: 632753

Brand: Legrand

Giá: Liên hệ

Product Code: 632754

Brand: Legrand