0903.855.178

Showing all 7 results

Acquy lưu trữ

Hệ thống Acquy lưu trữ : UPS, Fire Alarm, Security…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP5-12 (12V – 5AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP7.2-12 (12V – 7.2AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP9-12 (12V – 9AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP12-12A (12V – 12AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP18-12SHR (12V – 18AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy LONG WP12-12A (12V – 12AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo cháy…

Giá: Liên hệ

Ắc Quy Narada  (12V – 9AH) Khô – Kín Khí chuyên dùng trong thắp sáng, nguồn điện dự phòng, hệ thống báo, chữa cháy, camera…