0903.855.178

Showing all 9 results

UPS 3 phase

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10kVA/9kWatts (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15kVA/13.5kWatt (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20kVA/18kWatts (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

 

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 30kVA/27kW (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 40kVA/36kW (3/1) (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 60kVA/54kW (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 80kVA/72kW (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 100kVA/90kW (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 120kVA/108kW (3/3) Online Data Center, Medical, Industry, Transport, Emergency