0903.855.178

UPS Ablerex MSII-15kVA (Rack)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (Rack / Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU