0903.855.178

Showing 1–12 of 24 results

Ablerex (Taiwan)

Giá: Liên hệ

ATS (Công tắc chuyển tự động) có hai nguồn điện độc lập các mạch cấp nguồn cho tải Trong trường hợp mất điện trong mạch chính.

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 800VA/360W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)

 

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/500W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)

 

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/500W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1800VA/900W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2200VA/1200W Kết nối máy tính, POS (cân điện tử), máy tính tiền, Tivi, máy in, máy scan, telephone ,ATM, máy chấm công, Camera (CCTV)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Data center, Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Data center, Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking