0903.855.178

UPS Ablerex MSII-20kVA (Rack)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 20000VA/18000Watts Online (Rack / Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Data center,  Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU