0903.855.178

Showing all 11 results

UPS 1 Phase

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/1800Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (Tower) (Input 3 / Output 1)  Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Tower) (Input 3 / Output 1)  Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 15000VA/13500Watts Online (Tower)  Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 10000VA/9000Watts Online (Tower)  Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 6000VA/5400Watts Online (Tower)  Data Center , Medical, Industry, Emergency, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 3000VA/2700Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking (Xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ)