0903.855.178

UPS Prolink 1000VA (Tower)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/900Watts Online (Tower)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU