0903.855.178

UPS Innovasis 1000VA (Rack)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 1000VA/1800Watts Online (Rack)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU