0903.855.178

Modbus Card

Giá: Liên hệ

Card modbus cung cấp cho hệ thống UPS và PV Inverter có khả năng giao tiếp với PC thông qua Giao thức modbus RTU

Giao tiếp cổng RS-232 và RS-485

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU