0903.855.178

UPS Prolink 2000VA (Rackmount)

Giá: Liên hệ

Bộ lưu điện 2000VA/1800Watts Online (Rackmount)  thiết  lưu trữ Sever , Medical, Industry,  ATM, Camera (CCTV), Carparking, thiết bị phân tích và thiết bị kiểm tra, thử nghiệm và đo lường

LIÊN HỆ TẢI TÀI LIỆU