0903.855.178

Showing all 3 results

SSD

SSD

Giá: Liên hệ

• Dung lượng: 128 GB
• Kích thước: 2.5″
• Kết nối: SATA 3
• Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 520MB/s

Giá: Liên hệ

• Dung lượng: 256 GB
• Kích thước: 2.5″
• Kết nối: SATA 3
• Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 520MB/s

Giá: Liên hệ

• Dung lượng: 512 GB
• Kích thước: 2.5″
• Kết nối: SATA 3
• Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 560MB/s / 520MB/s